rodiče vítáni školní program
Aktuality

Aktuality

ZŠ Vorlina / Aktuality

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

Dne 1. 2. 2017 se v Benešově konalo okresní kolo olympiády v českém jazyce, kterého se účastnilo 33 žáků. Našim děvčatům se dařilo. Natálie Křemenová ze třídy 9. B obsadila

4. místo. Kateřina Lejčková ze třídy 9. C skončila na 5. – 10. místě. Oběma žákyním gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

Eliška Langrová

Pochvala našim žákům z Farní charity Vlašim

I letos žáci naší školy obětavě pomáhali při Tříkrálové sbírce, která se konala začátkem ledna

tohoto roku. Koledníci měli letos opravdu zimní počasí, ale přesto koledovali s radostí a ochotou.

Společně s ostatními dětmi z Vlašimi a okolí vykoledovali 448 529 Kč, které budou určeny pro pomoc

potřebným lidem u nás i v zahraničí.

Z naší školy se zúčastnili:

Pythagoriáda – školní kolo

                V pátek 27.1.2017 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, která byla určena žákům 5. – 8. ročníků. Celkem se zúčastnilo 40 žáků.

 Nejvíce bodů získali : Slavata Daniel       6.B     10 bodů

                                       Klaudysová Hana  6.C       9 bodů

                                       Dvořák Ondřej       6.A       8 bodů

vyučující matematiky

                                      

Olympiáda v anglickém jazyce

Dne 30. 1. 2017 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Olympiáda má tradičně

tři části – poslech s porozuměním, mluvení na vylosované téma a popis obrázku.

Žáci soutěžili ve dvou kategoriích. Z kategorie určené pro 6. a 7. ročníky se účastnili 3 žáci.

V kategorii určené pro 8. a 9. ročníky soutěžilo 13 žáků.

V mladší kategorii získala nejvíce bodů Agáta Houdková ze třídy 7. A a ve starší kategorii

zvítězil Daniel Ždych ze třídy 9. B. Oba žáci postupují do okresního kola, které se koná

14. 2. 2017 v Benešově.

Všem zúčastněným žákům děkujeme za přípravu a vítězům přejeme úspěch v okresním kole.

vyučující anglického jazyka pro II. stupeň

Okresní kolo olympiády z matematiky pro 5. a 9. ročníky

Dne 24.1.2017 se konalo okresní kolo olympiády z matematiky v kategorii Z5 a Z9,

pro 5. a 9. ročníky. Žáci nejprve počítali a promýšleli řešení příkladů doma, tzv. školní kolo.

Z tohoto školního kola postoupili a naší školu reprezentovali Adéla Prokopová, Tomáš

Tomčala z 5.A  a Barbora Kohoutová z 5.B, Filip Hanel, Marek Lukl a Josef Matějovský z 9.C.

Z pátého ročníku se nejlépe umístnila Barbora Kohoutová, která obsadila 4. - 6. místo

a byla úspěšnou řešitelkou. Z devátého ročníku byl úspěšný řešitel Marek Lukl, který se

umístnil  na 7. - 11. místě.

Všem zúčastněným přejeme do dalšího studia hodně úspěchů.

vyučující matematiky

Lyžařský výcvikový kurz

třídy 7. A a žáků 8. ročníků

Den otevřených dveří

pozvánkabb

31.1.2017 od 16:00 hodin

Okresní kolo dějepisné olympiády


Dne 16.1.2017 se konalo okresní kolo dějepisné olympiády z dějepisu. Na benešovské gymnázium se z naší školy vypravili 3 žáci - Lukáš Srba (9.A), Eliška Brzková (9.B) a Josef Matějovský (9.C). Letošní téma bylo velmi zajímavé  „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové v 18. století“. Naší nejúspěšnější řešitelkou se stala Eliška Brzková, která obsadila 4.-5. místo s 69 body. Lukáš Srba obsadil 8.-10. místo s 66 body. Josef Matějovský získal 48 bodů a obsadil 29. místo. Děkujeme žákům za pěknou reprezentaci školy. 
 
Vyučující dějepisu
 

Dopravní výchova

Na pondělí 19.12. si strážníci Městské policie Vlašim připravili pro žáky 4. a 5. ročníků  besedu na téma „Dopravní výchova“. Zábavnou formou (s využitím interaktivní tabule) si žáci zopakovali důležité dopravní značky a seznámili se s řešením více či méně běžných dopravních situací. Beseda žáky velice zaujala a s chutí se zapojovali do diskuzí. Na závěr strážníci zodpověděli žákům jejich dotazy. Děkujeme za příjemně a užitečně strávenou vyučovací hodinu.

vyučující 4. a 5. ročníků

Vánoční den 1. stupně

 

V úterý 20.12. nastal dlouho očekávaný „ Vánoční den“, na který se každoročně těší žáci celého 1. stupně. Letos si tento den zpříjemnili pohádkou, rozdali si ve svých třídách dárky, vyzkoušeli si vánoční zvyky. Velký dík patří paní učitelce Janě Loulové. Ta s vybranými dětmi z 2. stupně nacvičila oblíbené vánoční koledy a písně , které si spolu s nimi mohli žáci 1. stupně zanotovat ve vestibulu školy a dodržet tak každoroční vánoční tradici.

vyučující 1. stupně

Zvolte stranu: Předchozí strana 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz