rodiče vítáni
Aktuality

Aktuality

ZŠ Vorlina / Aktuality

Výstava

Ve středu 7.12. se žáci 3. tříd vypravili do vlašimského zámku, kde si prohlédli výstavu „Loutkové Vánoce“. Zároveň pro ně pracovníci muzea připravili různé aktivity, jako je zdobení perníčků a výroba jednoduché loutky. Také se mohli podívat zblízka na to, jak se vyřezávají loutky z lipového dřeva a od paní Houdkové se dozvěděli něco víc o tom, jak loutky vznikají. Dětem se program líbil, škoda jen, že nebylo na vše víc času.

Vyučující 3. tříd

Šikovné ruce - soutěž

1.12. se dva žáci z lX.A zúčastnili na ISŠt v Benešově dovednostních soutěží.

Kryštof Jelínek obsadil v okresním kole krásné 2. místo. Soutěžil v kategorii šikovné ruce.

Roman Šilha soutěžil v kategorii automechanik a obsadil 4.-6. místo.

Tato soutěž se koná v rámci volby povolání a polytechnické výchovy. Naše škola se jí zúčastňuje pravidelně.

Jitka Bohatová

Den otevřených dveří

Den otevřených dveříbb

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří na 1. i 2. stupni dne 31.1.2017 od 16.00 hod.

ŠKOLNÍ KOLO DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY

Ve čtvrtek 24. listopadu se uskutečnilo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se účastnili někteří žáci 8. a 9. tříd. Téma letošní soutěže znělo „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové v 18. století“. Nejlépe úkoly vyřešil a 1. místo obsadil Lukáš Srba z 9. A, který tak zopakoval svůj úspěch z loňského školního kola dějepisné olympiády. Na 2. místě se umístil Josef Matějovský z 9. C, na 3. místě Eliška Brzková z 9. B. Všem úspěšným řešitelům gratulujeme. Jmenovaní žáci postupují do okresního kola, jež se uskuteční v lednu 2017.

Vyučující dějepisu

 

 

Vánoční jarmark

jarmarkbb

pozvánka na úterý 20.12.2016

Čtvrťáci v Ekocentru

V listopadu objevovali svět barev ve stejnojmonném programu vlašimského Ekocentra žáci čtvrtých ročníků. Seznámili se se symbolikou barev, historií jejich používání i významem v přírodě. Dozvěděli se, jakou roli hraje v přírodě zbarvení živočichů a rostlin, jak a čím se v minulosti barvily oděvy. Vyzkoušeli si i jednoduchou techniku barvení – batiku a sami si nabatikovali vlastní tričko. Čtvrťákům se program velice líbil a s z vlastnoručně obarveného trika byli nadšeni. Děkujeme zaměstnancům Ekocentra za příjemně strávené dopoledne.

Žáci a učitelky 4.tříd

Divadelní představení

V pondělí 14.11.2016 1. ročníky navštívily divadelní představení v KD Blaník "Krejčík Honza".

Všem se nám tam moc  líbilo a těšíme se na další.

Žáci 1. ročníků se svými třídními učitelkami

 

Na plavání

      Říjen a listopad byl pro nás ve znamení plavání. Moc jsme se těšili, i když jsme trochu měli obavu, jestli ten „zápřah“ celého dne na bazénu zvládneme. Ale obstáli jsme na jedničku! Po ranní dvouhodinové výuce jsme odpočívali a hráli si na herně, pak jsme se výborně naobědvali, a po dalším odpočinku jsme zase s chutí trénovali. Paní učitelky nás chválily za chování i za pokroky, které jsme udělali. Na závěr nám bylo odměnou plavecké vysvědčení.

                                                                                         Žáci a paní učitelky 2. tříd

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou

 

Maxík – stimulační program pro předškoláky, děti s odloženou školní docházkou, ale i pro malé školáky, kterým se psaní, čtení a počítání ve škole příliš nedaří.

 

Vážení rodiče,

        touto cestou Vám nabízíme vzdělávací program, který je koncipován tak, aby byla rovnoměrně posilována u dítěte složka motorická, grafomotorická a percepční. Program je akreditován ministerstvem školství.

Během 15 lekcí budou realizovány činnosti zaměřené na celkový rozvoj dítěte.

- nácvik pohybových stereotypů (stabilní držení těla, sezení i postoj, zvládnutí rovnováhy…)

- grafomotorické dovednosti (správný úchop psacího náčiní, správné sezení….)

- schopnost uvědomělého cíleného pohybu a jeho automatizace a fixace (koordinace a ovládání motoriky těla)

- rozvoj komunikačních dovedností (správná výslovnost a tvoření vět, porozumění obsahu slyšeného

Je nutná Vaše každodenní spolupráce se svým dítětem (15-20 minut denně).

Tento program bude realizován pod MěDDM Vlašim, cena 300, - Kč (15 lekcí). Pravidelné schůzky dospělé osoby s dítětem se uskuteční po dohodě na ZŠ Vorlina.

V případě Vašeho zájmu kontaktujte Mgr. Ivanu Kolandovou – speciálního pedagoga na ZŠ Vorlina.

 e-mail: kolandova.ivana@zsvorlina.cz

 

Florbal

 24.11.2016 nebude z důvodu školení učitele

Zvolte stranu: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Další strana

Základní škola, Vlašim,
Vorlina 1500, okres Benešov

U Vorliny 1500
258 01 Vlašim

Telefon:(+420) 317 843 136
Fax:(+420) 317 847 114
E-mail:kancelar@zsvorlina.cz
E-mail:POŠTA GOOGLE

design: hazmi.cz